In eerdere columns heb ik het al eens gehad over schriftloze samenlevingen; deze keer wil ik het hebben klokloze samenlevingen. Over klokken en over kaarten, oftewel over oriëntatie in tijd en ruimte. Ook deze keer vormen mijn belevenissen met mijn klas Eritrese jongens de aanleiding. De jongens kunnen uiteraard klokkijken, maar op tijd op school zijn, is beslist geen vanzelfsprekendheid ...

Een paar weken geleden ben ik begonnen les te geven aan een groepje jongens uit Eritrea. De jongens zijn al een maand of zes in Nederland, maar in de AZC’s waar ze verbleven hadden ze vrijwel geen Nederlandse taal of iets over Nederland geleerd. Alles was dus nog nieuw voor hen. Zelf wist ik op mijn beurt erg weinig over ...

De “wereld van culturen” binnen Nederland blijft mij voortdurend boeien. Het omgaan met mensen uit andere culturen in Nederland, de manieren waarop we met elkaar omgaan en de discussies die zich steeds weer ontspinnen, geven mij nieuwe ideeën en inzichten. De afgelopen jaren heb ik regelmatig lessen in Nederlands als tweede taal (NT2) en inburgeringcursussen gegeven aan migranten. Binnenkort ga ...

Of is het toch fijner om te geven? In deze tijd van het jaar gaan je gedachten uit naar geschenken geven en ontvangen. In een dagblad dat ik lees, stond pas een column over het geven van cadeautjes door Sinterklaas. Dit werd beschreven als een voorbeeld van onbaatzuchtig geven. Het is Sinterklaas die geeft. De echte gever blijft buiten beeld. ...

Vorige week was ik bezig met het voorbereiden van een studiedag over Religie in Afrika. Natuurlijk komt tijdens zo’n studiedag hekserij aan de orde. Toevallig las ik in diezelfde week in het Leidsch Dagblad een artikeltje over albino’s en rituele moorden: albino’s die weer slachtoffer waren geworden van dit ‘exces’. Ook in dagblad Trouw verscheen een lang artikel over het ...

In plaats van een ‘gewone’ column te schrijven, wil ik de lezers van Wereld van Culturen deze keer graag kennis laten maken met Mia Wiercx van Rhijn. Zij is een zeer bereisde vrouw die in haar leven veel heeft gedaan en meegemaakt in verschillende delen van Afrika. Ik heb haar leren kennen via Museum Volkenkunde in Leiden waar ze soms ...

Deze keer wil ik nog eens stilstaan bij het onderwerp van de vorige keer, interculturele communicatie, en wat voorbeelden bespreken van interculturele misverstanden. Bij interculturele communicatie kan er veel misgaan. Ook al ben je nog zo goed voorbereid en je bewust van mogelijke verschillen, er zijn altijd situaties die je net verkeerd beoordeelt. Kleuterboertjes Eerst wat voorbeelden uit Nederland. Een ...

Op 12 juni bezocht ik een conferentie over “het definiëren, toetsen en ontwikkelen van interculturele competenties”. De conferentie was georganiseerd door Sietar en de Hogeschool Utrecht. Naast het in de titel genoemde onderwerp, ging het ook vaak over internationalisering van het onderwijs. Bij twee van de drie keynote sprekers stond de toenemende internationalisering van het (hoger) onderwijs centraal. Deze trend ...

Toen ik vanmorgen de radio aanzette, was het eerste dat ik hoorde een reclame spotje van HIVOS. In dit spotje werden mensen opgeroepen zich aan te melden voor ‘expeditie Sumba’. Het gaat blijkbaar niet om zomaar een reis, nee, het is een expeditie. Dit woord suggereert onbekende werelden en nieuwe ontdekkingen. Het roept bij mij een beeld op van blanke ...

Nog niet zo lang geleden was de vraag wat beter was, hulp of handel, een brandende kwestie. Deze discussie lijkt inmiddels beslecht te zijn in het voordeel van handel. Het onderwerp sluit goed aan bij mijn belangstelling voor vrouwelijk ondernemerschap in Afrika. Een belangrijk kenmerk van succesvolle vrouwen is dat ze een groot netwerk van afhankelijken om zich heen hebben. ...