Privacy Statement

Wereld van Culturen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Wereld van Culturen.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Wereld van Culturen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Wereld van Culturen.

Wereld van Culturen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

Definities

In deze Privacy Statement wordt verstaan onder:

Wereld van Culturen, Liendertseweg 175 te Amersfoort, tevens verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
Passief verstrekte informatie: gegevens rondom uw IP adres, besturingssysteem, internetpagina’s die u bezoekt en uw internetbrowser kunnen zonder dat u er erg in hebt door ons of door anderen verzameld worden. In ons geval om de kwaliteit van het gebruik van de website van Wereld van Culturen te verbeteren, anoniem en getotaliseerd.
Cookies: een bezoeker van een internetpagina wordt door kleine tekstbestanden herkent. Cookies worden gebruikt om beter af te stemmen op de voorkeuren van internetbezoekers. Cookies richten geen schade aan en kunnen geen bestanden en programma’s op uw computer beschadigen. U kunt het gebruik van cookies bij uw bezoek(en) aan webpagina’s accepteren of verwerpen.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u een artikel wilt laten plaatsen op Wereld van Culturen, vragen we u om wat persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in het auteurssysteem van Wereld van Culturen en worden gebruikt om reacties op uw geschreven stuk te kunnen geven. Uw e-mailadres zal niet openlijk en publiekelijk op de website worden geplaatst, maar via een link.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Wereld van Culturen worden gebruikt om u te informeren over onze nieuwe artikelen in een nieuwsbrief, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt het ontvangen van mailings van Wereld van Culturen te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Doel van de gegevensverwerking

De door u actief verstrekte informatie wordt door Wereld van Culturen gebruikt voor de administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de website www.wereldvanculturen.nl.

Wereld van Culturen kan door het gebruik van cookies het aantal unieke bezoekers meten op anonieme wijze. De verzamelde cookies en passief verstrekte informatie worden door Wereld van Culturen gebruikt om de website zo optimaal mogelijk voor de bezoeker te laten functionaliseren.

Indien u geen cookies wilt accepteren, klikt u hiervoor op de betreffende knop rondom het cookiebericht op de website. Zowel actieve als passieve informatie wordt door Wereld van Culturen vertrouwelijk behandeld.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wereld van Culturen probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Er kunnen helaas weleens fouten voorkomen bij het overnemen van gegevens of door technische en andere omstandigheden. U heeft om die reden altijd het recht de gegevens in te zien en deze indien nodig te laten wijzigen of verwijderen. U kunt hierover in een e-mail contact met ons opnemen. Wereld van Culturen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook.

Cookies van Google

Wereld van Culturen maakt gebruik van Google Adsense en wijst gebruikers erop dat derden cookies in de browser van de gebruikers kunnen plaatsen en deze kunnen lezen, en dat zij webbeacons kunnen gebruiken om informatie te verzamelen als resultaat van de weergave van advertenties op deze website.

Aanpassingen Privacy Statement

Wereld van Culturen houdt zich het recht om deze Privacy Statement aan te passen. Iedere aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

Geef een reactie

Close