Privacy Statement

Wereld van Culturen, gevestigd aan Kortenaerlaan 23, 3843 ET Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.wereldvanculturen.nl
info@wereldvanculturen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wereld van Culturen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw activiteiten als je op één van de advertenties op onze website klikt
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wereldvanculturen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wereld van Culturen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Wereld van Culturen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en voor de commissie die we ontvangen als je op een advertentie op onze site klikt.
– Wereld van Culturen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wereld van Culturen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wereld van Culturen) tussen zit. Wereld van Culturen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Onze site wordt gehost door One.com. Lees hier over de overeenkomst gegevensverwerker en hoe jouw privacy gewaarborgd door deze host blijft.
 • Onze website loopt in WordPress, een CMS (content management system) om websites in te bouwen. Lees hier meer over het privacy beleid van WordPress.
 • Wel gebruiken we Google Analytics en de statistieken van Jetpack om gebeurtenissen, waaronder bezoekersaantallen, te meten en te analyseren. Google Analytics is een service van Google, Jetpack is een plugin voor WordPress. Ben je het hier niet mee eens? Accepteer dan onze cookies niet. Lees hier meer over het dataverwerken van Google Analytics.
 • Mailchimp gebruiken we voor onze nieuwsbrieven. Alleen jijzelf kunt je hiervoor opgeven. Daarvoor gebruiken we Hubspot op onze website. Dat zie jij als de pop up waarmee je je in kunt schrijven op onze nieuwsbrief en in een kader onderaan de website. Via onze nieuwsbrief kun je je op onze nieuwsbrief via een link onderaan de e-mail uitschrijven. Hier meer over hoe Mailchimp de wet AVG heeft geïmplementeerd.
 • Voor onze boekhouding gebruiken we Numbers van Apple (een andere versie van Excel). Hierin bewaren we je factuurnummer. Hier is hoe Apple omgaat met je privacy.
 • Voor onze e-mails gebruiken we de mailclient van Apple. Nadat je vraag of bestelling is afgerond, wordt de mailwisseling verwijderd, ook van de server. Hier is hoe Apple omgaat met je privacy.
 • Ons contactformulier op de website is van Contact Form 7. Hiermee kun jij direct een vraag via de website stellen die in onze mailbox terechtkomt. Ook hiervoor geldt dat wanneer je vraag is afgerond, wij deze mailwisseling verwijderen uit onze mailclient en van de server. Lees hier meer over hoe zij met de wet AVG werken.
 • Voor het analyseren en crawlen van advertenties op onze website gebruiken we TradeTracker. TradeTracker verzamelt verschillende soorten gegevens om doeltreffend te kunnen opereren en de beste producten, dienstverlening en ervaring te bieden aan zowel opdrachtgevers als consumenten. Van jou als consument wordt informatie verzamelt die we om transacties nauwkeurig te kunnen volgen. Dat betekent dat wanneer jij op een advertentie op onze website klikt en vervolgens een folder aanvraagt of een bestelling plaatst bij de organisatie waar de advertentie van is, wij de daadwerkelijke commissie daarover ontvangen. Hier meer informatie over hoe TradeTracker de wet AVG heeft geïmplementeerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wereld van Culturen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam: voor het beantwoorden van vragen. Na afronding van de vraag wordt de mailwisseling direct verwijderd uit onze mailclient en server. Een factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar, met een complex wachtwoord op Google Drive. Delen van documenten via Google Drive doen wij expliciet niet.
 • Adres: voor het verwerken van een bestelling toen we nog een webshop op de site hadden. Na afronding van de bestelling wordt de mailwisseling direct verwijderd uit onze mailclient en server. De factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar, met een complex wachtwoord op Google Drive. Delen van documenten via Google Drive doen wij expliciet niet.
 • E-mailadres: deze wordt alleen gebruikt en bewaard gedurende onze mailwisseling en daarna direct verwijderd uit onze mailclient en server. Tenzij je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief. Daar blijft je e-mailadres bewaard voor het verzenden van de nieuwsbrief, totdat jij je ervoor uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wereld van Culturen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wereld van Culturen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wereld van Culturen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies op Wereld van Culturen zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Klik je op één van de advertenties van derden op onze website, dan zorgt een tracking cookie ervoor dat eventuele commissie aan ons uitbetaald wordt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wereld van Culturen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wereldvanculturen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wereld van Culturen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wereld van Culturen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wereldvanculturen.nl.