Category

Uitgelicht

Taboe en graffiti
Uitgelicht

Taboes wereldwijd

Taboes, elke samenleving heeft ze. Wereldwijd vormen taboes bepaalde ongeschreven gedragsregels die van grote of kleine impact zijn in het dagelijkse leven. Ook landen waarvan wordt gedacht dat ze enorm liberaal zijn kennen ze, maar taboes zijn vaak zo verweven met taal…

Giorgione, Pastoral Concert. Louvre, Paris
Uitgelicht

Wie mooi wil zijn moet…

Noties van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn wereldwijd behoorlijk betwist. Enerzijds wordt beweerd dat schoonheidsidealen zich steeds meer conformeren, terwijl anderzijds wordt aangetoond dat deze sterk cultuurafhankelijk zijn. Een kleine inkijk in internationale schoonheidsidealen. Recente grootschalige studies hebben uitgewezen dat het…

Close
Lettertype formaat aanpassen
Contrast