De medemens proberen te begrijpen. Dé situatie waarin dit belangrijk lijkt te zijn, is een oorlog. Soldaten moeten, in de interculturele context van een oorlog, samenwerken met de lokale bevolking en strijdkrachten. Dit kan lastig zijn wanneer lokale gedragsregels en waarden verschillen met de eigen persoonlijke en professionele morele waarden. Ethische kwesties Er doen zich in een oorlog ethische kwesties ...

Deze keer wil ik nog eens stilstaan bij het onderwerp van de vorige keer, interculturele communicatie, en wat voorbeelden bespreken van interculturele misverstanden. Bij interculturele communicatie kan er veel misgaan. Ook al ben je nog zo goed voorbereid en je bewust van mogelijke verschillen, er zijn altijd situaties die je net verkeerd beoordeelt. Kleuterboertjes Eerst wat voorbeelden uit Nederland. Een ...

Op 12 juni bezocht ik een conferentie over “het definiëren, toetsen en ontwikkelen van interculturele competenties”. De conferentie was georganiseerd door Sietar en de Hogeschool Utrecht. Naast het in de titel genoemde onderwerp, ging het ook vaak over internationalisering van het onderwijs. Bij twee van de drie keynote sprekers stond de toenemende internationalisering van het (hoger) onderwijs centraal. Deze trend ...