In een TED-talk zegt Steven Pinker (taalkundige en psycholoog) ‘language is not so much a creator or shaper of human nature so much as a window onto human nature’, wat zich laat vrij laat vertalen naar ‘taal vormt niet de mens, maar geeft ons een kijk op de mens’. In een andere legt Lera Boroditsky (cognitiewetenschapper) uit dat taal onze ...

Een paar weken geleden ben ik begonnen les te geven aan een groepje jongens uit Eritrea. De jongens zijn al een maand of zes in Nederland, maar in de AZC’s waar ze verbleven hadden ze vrijwel geen Nederlandse taal of iets over Nederland geleerd. Alles was dus nog nieuw voor hen. Zelf wist ik op mijn beurt erg weinig over ...