De “wereld van culturen” binnen Nederland blijft mij voortdurend boeien. Het omgaan met mensen uit andere culturen in Nederland, de manieren waarop we met elkaar omgaan en de discussies die zich steeds weer ontspinnen, geven mij nieuwe ideeën en inzichten. De afgelopen jaren heb ik regelmatig lessen in Nederlands als tweede taal (NT2) en inburgeringcursussen gegeven aan migranten. Binnenkort ga ...

Vorige week stond in het teken van het vrije woord. (Nou ja, meer de vrije tekening misschien). Wat mij opviel was de vanzelfsprekendheid waarmee we ervan uitgaan dat het vrije woord, vooral het geschreven woord betekent. Een tweede vanzelfsprekende koppeling was die tussen het vrije woord en beschaving. Deze twee vanzelfsprekendheden wil ik hier onder de loep nemen. In de ...