Steun vanuit de wereldbevolking blijft belangrijk om de leef- en woonomstandigheden van Afrikanen te verbeteren. ...

Met de tentoonstelling In Schitterend Licht geeft het Afrika Museum in Berg en Dal een platform aan ...

Het is goed dat landen meer geld vrijmaken om mensen in de Hoorn van Afrika ...

In 1931 stapt een berooide Pool zijn voordeur uit om per fiets vanuit Polen naar ...

Galerie Persoon presenteert nog tot en met 17 december 2022 een solo-expositie van de Belgische ...

De crisis in Oekraïne laat zien hoe noodzakelijk het is om ons voedselsysteem drastisch te ...

Al decennialang helpt het Westen Afrika met geld, noodhulp, goederen, leningen en goedbedoelde adviezen. Maar ...

Veel auto’s en busjes die vanuit Nederlandse havens naar Afrika op transport gaan, zijn sterk ...

Sprinkhanen, overstromingen en corona bedreigen de levens van ondervoede kinderen in de Hoorn van Afrika, ...

In een week tijd is het aantal corona-besmettingen in Afrika met meer dan 500% gestegen. ...