Vorige week stond in het teken van het vrije woord. (Nou ja, meer de vrije tekening misschien). Wat mij opviel was de vanzelfsprekendheid waarmee we ervan uitgaan dat het vrije woord, vooral het geschreven woord betekent. Een tweede vanzelfsprekende koppeling was die tussen het vrije woord en beschaving. Deze twee vanzelfsprekendheden wil ik hier onder de loep nemen. In de ...