In de media wordt ‘de ander’ meestal voorgesteld als hetzij een exotische vreemde hetzij iemand ...