Antidiscriminatiecampagnes via social media versterken de sociale norm dat discriminatie niet acceptabel is. Tegelijkertijd is de impact van een dergelijke campagne begrensd: een campagne verandert de onbewuste houding en voorkeuren rond discriminatie niet. Let op de heersende sociale norm van een groep bij het opzetten van een social media-campagne. Sociale normen over discriminatie zijn namelijk van grote invloed op het gedrag van mensen. Dat zijn de ...

Wat moeten we doen om de relatie tussen politie en jongeren te verbeteren en etnisch profileren tegen te gaan? Daarvoor zijn momenteel meerdere interventies in gebruik die politie, maatschappelijke organisaties en zelfstandigen inzetten. Belangrijk is dat je de interventies beschrijft, ze overdraagbaar maakt en jongeren betrekt bij de interventies. Verder is het aangaan van de dialoog de meest voorkomende werkvorm om de relatie ...

Kennisplatform Integratie & Samenleving presenteert visie en eerste onderzoeksresultaten ‘Integratie is een proces geworden dat moet leiden naar een nieuwe, veerkrachtige samenleving, die weerbaar is en in staat om iedereen geborgenheid te bieden.’ Dat stelde Hans Boutellier, woordvoerder van het nieuwe Kennisplatform Integratie & Samenleving. Donderdag jongstleden werden de eerste onderzoeksresultaten van het Kennisplatform Integratie & Samenleving gepresenteerd. Daarbij waren ...