Op 12 juni bezocht ik een conferentie over “het definiëren, toetsen en ontwikkelen van interculturele competenties”. De conferentie was georganiseerd door Sietar en de Hogeschool Utrecht. Naast het in de titel genoemde onderwerp, ging het ook vaak over internationalisering van het onderwijs. Bij twee van de drie keynote sprekers stond de toenemende internationalisering van het (hoger) onderwijs centraal. Deze trend ...