De spectaculaire groei en uitbreidende globale rol van China heeft geleid tot het idee dat we in de 21e eeuw gedomineerd worden door de laatste grote staat ter wereld die geregeerd wordt door een communistische partij. In deze nieuwe editie van zijn alom geprezen boek, laat China expert Jonathan Fenby zien dat deze aanname onjuist is. Systeem onder druk Fenby presenteert een analyse van ...

Waarom mondiale vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan Economen waren lang warme pleitbezorgers voor vrij verkeer van goederen, geld, mensen en ideeën, dat iedereen ter wereld welvaart zou brengen. Maar inmiddels komen ook de schaduwzijden aan het licht. In De globaliseringsparadox belicht de Harvard-econoom Dani Rodrik het fenomeen globalisering vanaf het ontstaan in de zeventiende eeuw tot heden. Rodrik laat ...