Kinderprostitutie, geen onderdak noch geld voor eten, luiers of medicijnen. Nauwelijks of geen toegang tot ...

Op 22 maart heeft in vluchtelingenkamp Kutapalong Balukhali in Bangladesh een hevige brand gewoed. Meer ...