Taboes, elke samenleving heeft ze. Wereldwijd vormen taboes bepaalde ongeschreven gedragsregels die van grote of kleine impact zijn in het dagelijkse leven. Ook landen waarvan wordt gedacht dat ze enorm liberaal zijn kennen ze, maar taboes zijn vaak zo verweven met taal en alledaags gedrag dat ze niet altijd meer zichtbaar zijn. Taboes vormen een afspiegeling van een samenleving en zeggen daarom ...