Noties van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn wereldwijd behoorlijk betwist. Enerzijds wordt beweerd dat schoonheidsidealen zich steeds meer conformeren, terwijl anderzijds wordt aangetoond dat deze sterk cultuurafhankelijk zijn. Een kleine inkijk in internationale schoonheidsidealen. Recente grootschalige studies hebben uitgewezen dat het merendeel van vrouwen zichzelf te dik vindt.Dit wordt veelal de Westerse media verweten. Deze zouden het beeld opwekken dat dun ...

Over de hele wereld bestaan verschillende schoonheidsidealen. Van dik tot dun, lang of kort, donker en licht. Ook over lichaamsversiering bestaan andere voorkeuren. Zo houdt men in de ene cultuur van een patroon van littekens, zoals in verschillende Afrikaanse landen. In een andere cultuur zijn gezichtstatoeages mooi, zoals bij de Maori in Nieuw-Zeeland. Met lichaamsversiering wordt het uiterlijk verandert. Dit kan ...