Op 22 maart heeft in vluchtelingenkamp Kutapalong Balukhali in Bangladesh een hevige brand gewoed. Meer ...