Overal ter wereld staan mens en dier met elkaar in relatie. Of je nou een hond als je beste vriend beschouwt, een koe ziet als moeder, of dat je een aap aanbidt als God; voor verscheidene mensen op de wereld zijn dieren deel van hun sociale leven. Een wereld vol mens-dier relaties De associatie dat een mens heeft met een ...