Gemeenten merken een toenemende boosheid van burgers over de multiculturele samenleving, maar weten vaak niet goed wat zij met deze sterker wordende wij-zij-gevoelens moeten doen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving waarbij tien grote en middelgrote gemeenten zijn bevraagd. Signaleren van onrust Uit de verkenning komt naar voren dat gemeenten vaak niet goed weten hoe ...