Integratie. Een hot-topic in de politiek en in dagelijkse gesprekken. Iedereen heeft er wel een mening over. Maar wat is integratie, in sociaalwetenschappelijke zin, nou precies? En hoe voelt het om te integreren? Daarover kom je meer te weten in dit artikel. Bij integratie wordt al snel gedacht aan buitenlanders die zich aanpassen in het land waar ze zijn komen ...

EU-Migranten uit onder meer Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak een bestaan op te bouwen in Nederland. De meesten zijn dan ook positief over hun leefsituatie. Toch ervaart deze groep ook problemen, met name op het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie te vinden of te krijgen over praktische zaken ...

Kennisplatform Integratie & Samenleving presenteert visie en eerste onderzoeksresultaten ‘Integratie is een proces geworden dat moet leiden naar een nieuwe, veerkrachtige samenleving, die weerbaar is en in staat om iedereen geborgenheid te bieden.’ Dat stelde Hans Boutellier, woordvoerder van het nieuwe Kennisplatform Integratie & Samenleving. Donderdag jongstleden werden de eerste onderzoeksresultaten van het Kennisplatform Integratie & Samenleving gepresenteerd. Daarbij waren ...