Met zijn boek Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States laat René Grotenhuis een ander perspectief zien op natievorming in fragiele staten. Juist het proces van natievorming zou de basis hiervoor moeten zijn. Beleid dat erop gericht is om stabiliteit in een fragiele staat te brengen, focust zich bijna uitsluitend op het creëren van een goed landsbestuur. Deze manier van natievorming wordt simpelweg vaak gezien als ...