Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States

Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States

Met zijn boek Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States laat René Grotenhuis een ander perspectief zien op natievorming in fragiele staten. Juist het proces van natievorming zou de basis hiervoor moeten zijn.

Beleid dat erop gericht is om stabiliteit in een fragiele staat te brengen, focust zich bijna uitsluitend op het creëren van een goed landsbestuur. Deze manier van natievorming wordt simpelweg vaak gezien als voldoende voor het verwezenlijken van een stabiele en legitieme natiestaat.

Saamhorigheid binnen een natiestaat

Maar zulk beleid, zoals René Grotenhuis in zijn boek laat zien, negeert wat maakt dat mensen zich bij een natiestaat voelen horen. Hij beargumenteert vraagstukken van identiteit, cultuur en religie die cruciaal zijn voor een gevoel van saamhorigheid en sociale cohesie, dat een stabiele natiestaat vereist.

Academisch

Grotenhuis maakt gebruik voor zijn argumentatie van academisch onderzoek over fragiliteit, natievorming en state-building. Ook bouwt het boek voort op ervaringen van mensen die werken in onstabiele regio’s over de hele wereld.

Hoewel het een boek voor academici en studenten is, vinden we het wel een zeer interessant onderwerp. Hoewel voor niet-academici misschien moeilijk te lezen, lijkt het ons een leerzaam perspectief geven op het bouwen van een stabiele staat. En misschien wel de oplossing voor stabiliteit en veiligheid in onstabiele regio’s!

Over de auteur

René Grotenhuis is voormalig Executive Director van Cordaid, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van Society for International Development in the Netherlands. Grotenhuis heeft eerder in zowel het Nederlands als het Engels over ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen gepubliceerd.

[tabs ]

[tab title= “Natiestaat”]

Een natiestaat is een staat waarbinnen de burgers de macht en autoriteit erkennen van een nationale staat. Binnen een natiestaat (land) is er een gedeeld nationaal bewustzijn. We leven in deze tijd op de wereld met name in natiestaten.[/tab]

[/tabs]

[tabs ]

[tab title= “State-building”]

State-building is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een een specifieke benadering voor vredesopbouw door de internationale gemeenschap. Voor vredesopbouw in samenlevingen waar conflicten zijn of die in een post-conflict situatie zitten, is het bewerkstelligen van een veilige omgeving de eerste prioriteit bij state-building. Daarna pas kan er verdere politiek gevoerd worden en is economische ontwikkeling mogelijk.[/tab]

[/tabs]

Nation-Building as Necessary Effort in Fragile StatesNation-Building as Necessary Effort in Fragile States

  • Hardback
  • 200 pagina’s
  • Uitgever: Amsterdam University Press
  • ISBN 978 94 6298 219 2
  • e-ISBN 978 90 4853 212 4
  •  €79.00

Interesse? Je kunt het boek bestellen op en.aup.nl.

 

 

 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?