Wat moeten we doen om de relatie tussen politie en jongeren te verbeteren en etnisch profileren tegen te gaan? Daarvoor zijn momenteel meerdere interventies in gebruik die politie, maatschappelijke organisaties en zelfstandigen inzetten. Belangrijk is dat je de interventies beschrijft, ze overdraagbaar maakt en jongeren betrekt bij de interventies. Verder is het aangaan van de dialoog de meest voorkomende werkvorm om de relatie ...