Natuurlijk verdient elk dier grondrechten. Maar ook de gemeenschappen waarin zij leven horen we wettelijk te beschermen. In dit invloedrijke boek laten de Canadese politieke wetenschappers Sue Donaldson en Will Kymlicka zien welke rechten bij de verschillende dierengemeenschappen passen. Welke rechten bij welke diergemeenschap Dieren in de wildernis vormen hun eigen soevereine gemeenschappen, die recht hebben op bescherming tegen kolonisatie, ...

Overal ter wereld staan mens en dier met elkaar in relatie. Of je nou een hond als je beste vriend beschouwt, een koe ziet als moeder, of dat je een aap aanbidt als God; voor verscheidene mensen op de wereld zijn dieren deel van hun sociale leven. Een wereld vol mens-dier relaties De associatie dat een mens heeft met een ...