In deze column geef ik een inkijkje in mijn leven in Oeganda, waar ik werk ...

22% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar kan worden gerekend ...