Het merendeel van de werknemers ervaart wel eens discriminatie op het werk of tijdens het sollicitatieproces. Ze voelen zich onder meer gediscrimineerd vanwege afkomst, leeftijd en geslacht. Werkgevers zien het probleem een stuk zonniger in dan werknemers en werklozen: het merendeel heeft geen diversiteitsbeleid en vindt dat ook niet nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ...

Zou de invoering van quota een haalbaar middel zijn om de achterstandspositie op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond weg te werken? Dat is de kernvraag van het verkennende onderzoek dat Kennisplatform Integratie & Samenleving deed. De onderzoekers spraken daartoe met zeventien prominente experts op het gebied van diversiteit en discriminatie en bestudeerden relevante literatuur. Ze zetten de voors ...

De cultuurverschillen tussen België en Nederland zijn vaak groter dan je in eerste instantie meestal denkt. Er zijn talloze clichés die iedereen ongetwijfeld wel eens gehoord heeft, terwijl we voor een groot gedeelte dezelfde taal spreken. Toch zijn er in Europa geen twee buurlanden die zo van elkaar verschillen als het om het zoeken naar een baan gaat. Dat blijkt ...

Er is weinig bewijs dat jongeren met een migratieachtergrond over minder werknemerscompetenties beschikken dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Zet daarom niet in op het vergroten van die competenties, maar verricht andere inspanningen om de jeugdwerkloosheid van deze groep te verminderen, adviseren de onderzoekers. Dat is bijvoorbeeld het versterken van de weerbaarheid van deze ...