Onderzoek: merendeel werknemers ervaart discriminatie, werkgever doet weinig

Discriminatie arbeidsmarkt

Het merendeel van de werknemers ervaart wel eens discriminatie op het werk of tijdens het sollicitatieproces. Ze voelen zich onder meer gediscrimineerd vanwege afkomst, leeftijd en geslacht. Werkgevers zien het probleem een stuk zonniger in dan werknemers en werklozen: het merendeel heeft geen diversiteitsbeleid en vindt dat ook niet nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 2.100 respondenten, in samenwerking met Motivaction.

Discriminatie op arbeidsmarkt

Discriminatie op de werkvloer en tijdens het sollicitatieproces is nog altijd een groot probleem. Uit het onderzoek van Intermediair, Nationale Vacaturebank en Motivaction komt naar voren dat maar liefst 55 procent van de werknemers aangeeft ooit te zijn gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces. Onder de werkloze respondenten is dit zelfs 85 procent. Van de werknemers zegt 56 procent dat er op het werk wel eens discriminerende grappen worden gemaakt en 40 procent voelt zich soms gediscrimineerd door collega’s of werkgevers. 

Discriminatie vanwege afkomst

Het grootste aantal respondenten geeft aan te zijn gediscrimineerd vanwege leeftijd: liefst 53 procent heeft dit ervaren. 27 procent is gediscrimineerd vanwege afkomst. Onder sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond is dit percentage het hoogst: 76 procent van de mensen in loondienst heeft tijdens het sollicitatieproces discriminatie meegemaakt. Zo zegt een van de respondenten dat ze steeds maar niet werd uitgenodigd op gesprek, totdat ze de achternaam van haar Nederlandse man ging gebruiken. 

Discriminatie vanwege geslacht

Ook discriminatie op basis van geslacht komt voor: 18 procent heeft dit meegemaakt. Opmerkelijk is dat het merendeel van de respondenten discriminatie op de arbeidsmarkt ziet als een probleem, maar werkgevers niet afrekent op het gebrek aan een diversiteitsbeleid. Voor slechts 12 procent is dit de reden om niet bij een bedrijf te solliciteren. 

Werkgever weinig oog voor diversiteitsbeleid

Hoewel het merendeel van de respondenten discriminatie ervaart, wordt dit door werkgevers minder gedeeld. Waar 73 procent van de werklozen en 57 procent van de werknemers in loondienst discriminatie als een probleem zien, is dit onder werkgevers slechts 43 procent.

Vorige maand werd er een wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers moeten kunnen aantonen wat ze aan diversiteit doen. De meeste werkgevers, echter, lijken hier weinig in te zien. 58 procent geeft aan dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op het gebied van diversiteit en zegt dit ook niet nodig te vinden. Bij 51 procent van de werkgevers wordt diversiteit in de selectie en werving van sollicitanten niet als criterium gehanteerd. 

Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren is een van de middelen waarmee discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen. 29 procent van de werknemers vindt dat dit verplicht moet worden en 34 procent van de werklozen denkt er zo over. Werkgevers zijn een stuk minder positief: 16 procent ziet iets in een verplichting en ook denkt slechts 30 procent van de werkgevers dat deze maatregel het sollicitatieproces eerlijker zal maken. Wel vinden werkgevers dat ze de belangrijkste schakel zijn in het verminderen van discriminatie in het sollicitatieproces: 62 procent is die mening toegedaan.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?