Eindelijk kwam ook voor mij het verlossende e-mailtje met het bericht dat mijn scriptie voldoende was beoordeeld en ik dus afgestudeerd ben. Maar wat nu? Wanneer ik rustig heb uitgelegd wat culturele an-tro-po-lo-gie nu eigenlijk is, wordt er twijfelend geknikt. ‘Aha, oké, maar wat kun je daar dan mee?’ is een vaak gestelde vraag. Het moment is daar dat ik ...