Dalai Lama Special: lezing Thupten Jinpa – ‘Empathie in het dagelijks leven’

Thupten Jinpa - fotocredit Jurjen Donkers
Thupten Jinpa - fotocredit Jurjen Donkers

In dit derde deel van de Dalai Lama Special vertelt Thupten Jinpa over empathie, compassie en het toepassen hiervan in het dagelijks leven. Hij verwijst hierbij naar de lezing van de Dalai Lama eerder die dag. Thupten Jinpa is sinds 1985 de voornaamste Engelse vertaler van de Dalai Lama en heeft vele boeken van hem vertaald en uitgegeven.

Empathie in het dagelijks leven

’s Middags geeft Thupten Jinpa een lezing, genaamd ‘De kracht van compassie in het dagelijks leven’. Misschien wel het grootste verschil tussen de Dalai Lama en Thupten Jinpa is dat de laatste weliswaar ook boeddhist is, maar in de Westerse wereld leeft en een gezin heeft, terwijl de Dalai Lama afgezonderd een celibatair leven leidt in het klooster. Thupten Jinpa heeft hierdoor ervaring met het toepassen van de boeddhistische tradities en levenswijze in ‘onze’ wereld. Hij begint zijn lezing met het belang van compassie in een stressvolle maatschappij, waarbij met name sociale media en internet op de voorgrond dreigen te komen. Om compassie te voelen, moet je je in de situatie inleven. Je zult dan empathie voelen en denken aan een oplossing op een proactieve manier. Volgens Thupten Jinpa kunnen we ervoor kiezen om ons te onthouden van negatieve gevoelens waardoor we empathie kunnen voelen. 

Thupten Jinpa - fotocredit Jurjen Donkers
Thupten Jinpa tijdens zijn lezing ‘De kracht van compassie in het dagelijks leven’ © Jurjen Donkers.

Compassie en vreugde gaan vaak samen

Hierna vertelt Thupten Jinpa over het belang van relaties opbouwen. Ben echt aanwezig in de relatie, waarin luisteren en aandacht voor elkaar hebben ertoe doen. Wanneer je je leert verhouden tot iemand anders en je je bewust bent van je oordeel, dan zul je compassie ontwikkelen. Compassie en vreugde gaan vaak samen. Bij minder goede relaties, of wanneer iemand ons pijn doet, kun je de vijand als je grootste leraar zien. Zoek het menselijke in die persoon. Probeer daarbij onderliggende problemen te begrijpen en wat eraan te grondslag ligt. Iets dat in de praktijk vaak moeilijk blijkt. 

Ook Thupten Jinpa haalt, net als de Dalai Lama, aan dat er eenzelfde realiteit bestaat over alle religies wereldwijd: geluk, vrede en welvaart. Dat is een menselijke realiteit en we zijn daarin allemaal hetzelfde. Ook al spreken we niet dezelfde taal en hebben we een andere achtergrond, we zijn met elkaar verbonden door de capaciteit om elkaar te begrijpen in gelijkgestemde gedachten, normen en waarden. Hij vat de lezing van de Dalai Lama in twee punten samen: de sleutel tot geluk is compassie; en compassie is fundamenteel voor onze levens als mensen. Vanwege zijn wereldbeeld vindt Thupten Jinpa de Dalai Lama de ‘messenger of peace’.

Compassion Cultivation Training

Thupten Jinpa heeft een compassie training ontwikkeld, de Compassion Cultivation Training (CCT), een cursus die aspecten uit religie haalt om deze toe te passen in het dagelijkse leven. De CCT geeft je basisvaardigheden om controle te krijgen over je geest. Je leert om je geest rustig te maken; je leert je te focussen op het nu en niet op het verleden of de toekomst; en je wordt een waarnemer van je eigen geest. Hierbij maak je gebruik van meditatie en de Mandala app. De cursus bevat praktische tools, meditaties en oefeningen om je bewustzijn, compassie en veerkracht te vergroten. Wat CCT graag wil bewerkstelligen, is mensen bewuster en meer verbonden maken met hun mededogende natuur.  Daardoor komt hun instinctieve reactie op een situatie uit compassie, het begrijpende standpunt in plaats van het negatieve, overdadige oordeel (bron: informatieblad CCT).

Thupten Jinpa legt uit over zijn cursus CCT – fotocredit Jurjen Donkers
Thupten Jinpa legt uit over zijn cursus CCT © Jurjen Donkers.

Doe het zelf!

Maar hoe doen we dat nu zelf? Kijk naar jezelf en jouw standpunt in relatie tot de wereld om je heen. Neem een proactieve houding aan. Kom in aanraking met je goede intenties en breng deze naar boven tijdens problemen. Begin de dag bijvoorbeeld met een goed voornemen, waarbij je de realiteit in gedachten houdt. Je zult het niet halen, maar kijk aan het einde van de dag hoe ver je bent gekomen. Maak zo het gat kleiner tussen je intenties en de realiteit. Op deze manier veranderen je drijfveren door middel van je intenties. 

In het vierde en laatste deel van deze Special gaan we in op de film ‘The Last Dalai Lama?’, waarin de vraag centraal staat of deze veertiende Dalai Lama de laatste zal zijn of niet.

Omslagfoto: Thupten Jinpa © Jurjen Donkers.

Robin de Bont
Robin heeft in augustus 2016 haar opleiding Culturele Antropologie afgerond en is nu in het bezit van een bijbehorend Bachelor- en Masterdiploma. Haar interesses liggen vooral bij landen als India en het eiland Bali, waar ze ook onderzoek heeft gedaan voor haar studie. India's bruidsschat en het heilige water van Balinese Hindoes waren hierbij de onderwerpen. Schrijven, culturen en de wereld zijn nog steeds haar passies en nu is ze op zoek naar een inspirerende baan waar ze haar kennis kan toepassen en verbreden. Lees meer van Robin op pindat.com.