Acceptatie LHBT stagneert in Nederland

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt in de acceptatie van LHBT’ers in Nederland volgens het Sociaal Cultureel Planbureau, is deze positieve ontwikkeling tot stilstand gekomen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Viacom dat tijdens de Internationale Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) Pride Month is bekendgemaakt. 

De vanzelfsprekende Nederlandse ruimdenkendheid over LHBT is nog wel in hoge mate aanwezig. Maar uit het onderzoek blijkt dat er stagnatie is van de positieve ontwikkeling bij bepaalde onderwerpen in vergelijking tot de rest van de wereld. De steun voor het homohuwelijk en de acceptatie van LHBT’ers is afgenomen in vergelijking met 2016. Slechts één op de vijf LHBT’ers voelt zich geaccepteerd door de bredere samenleving. Een kwart van de LHBT‘ers heeft wel eens fysiek geweld ervaren of discriminatie op de werkvloer meegemaakt. Nederland loopt niet meer voorop qua gelijke rechten voor LHBT’ers, wat ook wordt bevestigd in de Rainbow Europe Index 2018.

Gedragsverandering

Uit het onderzoek blijkt dat de houding en het gedrag ten opzichte van LHBT positief verandert als iemand een persoon in de omgeving kent die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelt. Dit betreft de opvatting van gelijke rechten voor iedereen, ongeacht iemands seksuele voorkeur of genderidentiteit. En ook voor het standpunt over het homohuwelijk, in het onderzoek.

Indien iemand geen LHBT’er kent in de directe omgeving, zijn media van invloed op een positiever beeld. Het vormen van meningen die afkomstig zijn van positieve berichtgeving over LHBT-beroemdheden, dragen bij aan een gunstiger beeld.
Ook voorlichting binnen het onderwijs bevordert de houding over seksuele diversiteit.

65% Van de Nederlandse jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar wil gelijke rechten voor LHBT’ers. De Nederlandse jongeren scoren hier hoger dan wereldwijd in deze leeftijdscategorie. Er gloort hoop voor de acceptatie van LHBT in de komende jaren.

Over het onderzoek

Viacom Benelux laat met de merken MTV, Spike, Comedy Central en Nickelodeon als vanzelfsprekend LHBT karakters in programma’s en video’s zien. Waarbij MTV regelmatig campagnes en evenementen heeft ten behoeve van acceptatie. Een voorbeeld is de Love has Many Faces campagne uit 2015 van MTV Nederland. Daarmee won de zender de 2e prijs voor ‘Best social spot or campaign’ won op de International Eyes & Ears Awards.

In 2016 hebben Viacom en Logo samengewerkt met ILGA (International Lesbian, Gay and Transgender Association) en internationaal onderzoeksbedrijf RIWI om een beeld te krijgen van de houding op globaal en individueel landniveau van LHBT. 100.000 Respondenten uit 65 verschillende landen hebben deelgenomen aan het onderzoek. In 2017 is het onderzoek herhaald, met ruim 116.000 respondenten uit 77 landen, om nog meer inzicht in het onderwerp te krijgen en veranderingen in kaart te brengen.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?