22% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar kan worden gerekend tot het protestantisme. Daarmee vertegenwoordigt ze een substantieel aandeel van de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek van Motivaction komt een duidelijk eigen profiel naar voren: gericht op de gemeenschap, op de ander en een hoog sociaal vertrouwen. Eén op de vijf Nederlanders protestant Het is precies ...