Op verschillende manieren kan de Tweede Kamer het burgers eenvoudiger maken om een petitie of burgerinitiatief in te dienen. Dat zegt het Rathenau Instituut in het rapport Voor het voetlicht, dat onlangs is verschenen. Als de Kamer besluit om hiervoor een eigen digitaal platform op te richten, zal ze eerst helder in beeld moeten krijgen wat ze daarmee wil bereiken ...