Nieuwe tentoonstelling in het Joods Museum: Ik, Joods?!

Maak kennis met Joodse Nederlanders die zich in persoonlijke documenten uiten over hun Joodse identiteit. Maar wat is eigenlijk de Joodse identiteit? De documenten uit vier eeuwen en video-interviews met Kefah Allush, Khadija Arib, Gijs Groenteman, Arnon Grunberg, Judith Koelemeijer, Ronit Palache, Nina Polak en Robert Vuijsje laten zien dat er meer dan één antwoord is op deze vraag. 
 
Zij reflecteren in deze tentoonstelling op de historische dagboeken, brieven, reisverslagen en columns. Wat raakt hen, wat herkennen ze? En hoe zien zij hun eigen identiteit?

Zo reflecteert de Portugees-Joodse Ronit Palache op Uriël da Costa, die in 1640 in Amsterdam kritiek uitte op zijn eigen Portugees-Joodse gemeente en daarom in de ban werd gedaan. Arnon Grunberg vertelt wat hij herkent in de veranderlijke persoonlijkheid van de dichter Jacob Israël de Haan, die in 1919 in Palestina zijn gemengde gevoelens over die plek op papier zette. Etty Hillesum schreef in de Tweede Wereldoorlog in haar dagboek dat zij zich verbonden voelde met het lot van alle Joden – Hillesum-biograaf Judith Koelemeijer licht deze passages uit het dagboek toe.  

Het aantal persoonlijke uitingen in de publieke ruimte neemt alleen maar toe. De tentoonstelling eindigt met hedendaagse documenten. Opperrabbijn Binyomin Jacobs schrijft in zijn online dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. Theatermaakster Anouk Dorfmann uit zich regelmatig over haar keuze voor een orthodox-Joods leven. En journaliste Natascha van Weezel kiest altijd een persoonlijk perspectief als ze schrijft over haar verhouding tot Israël, antisemitisme, en de nog altijd doorwerkende Tweede Wereldoorlog.  

Ik, Joods?! is van tot en met 24 september 2023 te zien in het Joods Museum in Amsterdam. Kijk voor meer info en het publieksprogramma op jck.nl/ikjoods.

Afbeelding: campagnebeeld Ik Joods Anouk Dorfmann – Joods Museum, Amsterdam.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?