Niet meer blaffen naar de maan door Raoul Bauer

Historicus Raoul Bauer onderzoekt in Niet meer blaffen naar de maan. Religie, magie en wetenschap in de vroege middeleeuwen de leefwereld van de vroege middeleeuwers (500-1000 AD). Hoe beleefden zij de werkelijkheid, gekeken naar hun wetenschappelijke kennis, religieuze gevoelens en ontvankelijkheid voor magie?

Isidorus van Sevilla, Beda Venerabilis en Gerbert van Aurillac

Zijn er wel waterdichte schotten te plaatsen tussen wetenschap, geloof en magie? Is er een verschil tussen een wonderbaarlijk mirakel en een te mijden toverkunstje? Is de rede enkel te vinden in de wetenschap of speelt die ook een rol in religie en magie? Hoe stond de kerk tegenover wetenschappelijke bevindingen?

Raoul Bauer gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen en vindt ze onder meer in de geschriften van de grote wetenschappers uit de middeleeuwen. We leren Isidorus van Sevilla kennen die een encyclopedie schreef die eeuwenlang gebruikt werd. Beda Venerabilis, dé wetenschapper bij uitstek van de achtste eeuw, onderzoekt mirakels, berekent de paasdatum en denkt na over het fenomeen van de getijden. Via de Karolingische renaissance komt Gerbert van Aurillac aan het woord, de paus-wiskundige van het ‘merkwaardige’ jaar 1000.

Raoul Bauer

Raoul Bauer, historicus en doctor in de letteren, is emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis in de Associatie van de K.U. Leuven. Bauer publiceerde eerder bij uitgeverij Sterck & De Vreese het boek Karel de Grote.

Raoul Bauer, Niet meer blaffen naar de maan. Religie, magie en wetenschap in de vroege middeleeuwen | Uitgeverij Sterck & De Vreese | ISBN 9789056155308 | paperback, 208 pag. | Verkoopprijs € 25,00

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?