Rode Kruis: ‘Humanitaire noodhulp is van levensbelang in Afghanistan’

Momenteel hebben 22,8 miljoen Afghaanse inwoners onvoldoende te eten, dat is meer dan de helft van de totale bevolking. Door droogte zijn dit jaar oogsten verwoest en enorme prijsstijgingen zorgen ervoor dat veel mensen voedsel niet meer kunnen betalen. Tegelijkertijd zit Afghanistan in een strenge winter. Noodhulp als voedsel en medische zorg is nodig om mensen in leven te houden.

Op 27 januari jl. werd er in het commissiedebat van het ministerie van Buitenlandse Zaken gesproken over hulp aan Afghanistan. Het Rode Kruis wil benadrukken dat humanitaire hulp van levensbelang is voor miljoenen mensen in het land.

Ervaring noodhulpexpert Afghanistan

Nienke Boskma, noodhulpexpert: ‘Ik ben onlangs teruggekomen uit Afghanistan, waar ik voor het Internationale Rode Kruis meewerkte in de noodhulpverlening. De noodsituatie is steeds beter zichtbaar op straat. Steeds meer mensen bedelen en verkopen hun spullen om nog maar een beetje geld te hebben om voedsel te kopen. Ik sprak een verpleegkundige die haar kinderen aardappelschillen te eten gaf. Ze kon simpelweg niets anders betalen. Het sneeuwt nu veel in Afghanistan, dit is een ramp voor mensen die zich nu nauwelijks nog warm kunnen houden. We horen van onze hulpverleners dat mensen hun meubels en kleding verbranden om maar warm te kunnen blijven.’

‘De afgelopen maanden heeft het Rode Kruis de hulp opgeschaald. Het Rode Kruis heeft 210.000 mensen voorzien van voedsel en winter survival kits. Ook zijn er 36 Mobiele teams actief die medische hulp bieden, ook in de meest afgelegen gebieden. Ze zorgen ook voor acute gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen die anders geen medische hulp konden krijgen. We doen als hulporganisatie onze uiterste best om de meest kwetsbaren te helpen, maar meer hulp en steun is hard nodig.’

Nienke Boskma is noodhulpexpert bij het Internationale Rode Kruis (IFRC). Ze is onlangs teruggekomen uit Afghanistan, waar zij betrokken was bij de coördinatie van noodhulp van de Internationale hulpoprganisatie.

Wil je meer weten over noodhulp door het Rode Kruis in Afghanistan? Of je steentje bijdragen? Bezoek www.rodekruis.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?