Nederlanders weten weinig over vluchtelingenproblematiek

Syrische vluchtkinderen in hun kamp in Atmeh, 2012

De gemiddelde Nederlander heeft geen idee als wordt gevraagd hoeveel mensen wereldwijd op de vlucht zijn of waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen. Dit concludeert Stichting Vluchteling na een onderzoek dat zij door Motivaction heeft laten uitvoeren onder een representatieve steekproef van Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar.

De resultaten bieden ook hoop: jongeren staan positiever tegenover vluchtelingen dan ouderen en bijna alle ondervraagden vinden dat aan mensen op de vlucht noodhulp moet worden verleend.

Een willekeurige voorbijganger

Vraag een willekeurige voorbijganger de drie landen te noemen die de meeste vluchtelingen opvangen en het antwoord luidt: Griekenland, Duitsland en Turkije. In werkelijkheid vindt de meerderheid van de mensen op de vlucht een onderkomen in Pakistan, Colombia of Turkije. Het gaat dan om buurlanden van het land van herkomst. Nederlanders hebben geen idee dat het overgrote deel van de vluchtelingen in de eigen regio wordt opgevangen. We zijn daarnaast veel minder gastvrij dan we zelf denken. Hoewel Nederland als opvangland voor mensen op de vlucht ver buiten de top 10 valt, denkt maar liefst 1 op de 3 ondervraagden (35%) dat wij één van de drie landen zijn die de meeste vluchtelingen opvangen.

Aantal mensen op de vlucht onderschat

Over het algemeen heeft men een goed beeld bij de grootste vluchtelingencrises in de wereld. Terecht denkt de meerderheid (75%) dat de meeste vluchtelingen uit Syrië afkomstig zijn. De enorme omvang van de vluchtelingenproblematiek in Zuid-Soedan is daarentegen erg onbekend: slechts 1 op de 10 ondervraagden (11%) denkt dat de meeste vluchtelingen hier vandaan komen. Uit het onderzoek blijkt verder dat er ook veel onwetendheid is over het aantal mensen op de vlucht. Het merendeel van de bevolking denkt dat het om hooguit 50 miljoen mensen gaat, terwijl vandaag de dag 79,5 miljoen mensen zijn gevlucht voor geweld, oorlog of onderdrukking.

Jongeren positief

Het onderzoek van Motivaction toont aan dat jongeren de vluchtelingen gunstiger gezind zijn dan ouderen. De groep 18 tot 24-jarigen vindt veel vaker dan 65-plussers dat vluchtelingen onze samenleving kunnen verrijken (37% versus 15%). Als vluchtelingen eenmaal hier zijn, staan jongeren bovendien positiever tegenover een permanent verblijf dan ouderen.

Noodhulp aan kwetsbare mens

Over één ding zijn de ondervraagden het roerend eens: de kwetsbare mens op de vlucht verdient noodhulp. Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling, is opgelucht dat het belang van noodhulp wordt onderkend: “Voor vluchtelingen is deze tijd ongelofelijk hard. De wind is guur, maar desondanks vindt maar liefst 97% van de ondervraagden dat ons werk nodig is. Deze uitslag sterkt ons zeer.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in november 2020 door Motivaction onder een representatieve steekproef van 1.093 Nederlanders tussen 18 en 75 jaar uit het StemPunt-panel. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Meer weten over Stichting Vluchteling? Bezoek www.vluchteling.nl.

Afbeelding: Twee Syrische jongetjes die met hun familie uit Idlib zijn gevlucht, in hun kamp in Atmeh, Syrië. Foto komt uit 2012, door Freedom House op Flickr met Creative Commons licentie Attribution 2.0 Generic.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?