Feministische Partijwijzer leidt de kiezer door partijprogramma’s

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart lanceert vrouwenrechtenorganisatie ActionAid de campagne ‘Wat is nou echt belangrijk?’. Centraal staat de Feministische Partijwijzer, waarin dertien verkiezingsprogramma’s zijn doorgelicht op maatschappelijke vernieuwing vanuit feministische waarden. Een handig kompas voor kiezers die voor een eerlijke wereld en positieve verandering willen stemmen.

“De wens voor een meer rechtvaardige, feministische en duurzame toekomst wordt steeds sterker. Veel kiezers vinden een goede gezondheid, gendergelijkheid, klimaat en vrijheid in Nederland én daarbuiten belangrijk.” zegt Marit Maij, directeur van ActionAid.

Verkiezingsprogramma’s onder de loep

ActionAid heeft de verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen uitgeplozen en punten gegeven voor plannen waarin mens en natuur centraal staan en die ruimte maken voor een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren. De programma’s werden op de volgende onderwerpen beoordeeld: vrouwenrechten en gelijke kansen, klimaatbeleid en duurzame economie, biodiversiteit, voedselzekerheid en het internationale perspectief.

Over landsgrenzen

Een aantal partijen heeft al een nieuwe koers ingezet naar een duurzame, eerlijke toekomst en kijkt daarbij over de landsgrenzen heen. De beste scores krijgen Partij voor de Dieren, PvdA, BIJ1. Andere partijen doen dat nog niet: onderaan bungelen SGP, VVD, PVV en FvD met genderblinde en geprivilegieerde programma’s.

Systeemverandering op basis van wereldvisie

De wereldwijde Covid-19 pandemie heeft de zwakte van het huidige economische bestel blootgelegd. Publieke diensten, zoals zorg en onderwijs houden de maatschappij nu overeind, terwijl kapitaalintensieve en fossiele marktsectoren hun hand ophouden bij overheden en burgers. Het is de ideale tijd voor een systeemverandering met vooruitstrevend leiderschap. Want de gangbare politieke reflexen tijdens en na corona, zullen allereerst willen bezuinigen op publieke diensten.

Maij: “Veel partijen zijn nog genderblind. Onze Feministische Partijwijzer laat zien welke partijen voor échte vernieuwing en systeemverandering gaan op basis van een wereldvisie. Met dit kompas kun je een keuze maken die bij je past.”

“Wat is nou echt belangrijk?”

Kiezers kunnen als onderdeel van de campagne “Wat is nou echt belangrijk?” de Feministische Partijwijzer lezen en het bijbehorende manifest ondertekenen waarmee politiek leiders opgeroepen worden om gehoor te geven aan acht feministische aanbevelingen voor een betere toekomst voor iedereen. Na de Tweede Kamerverkiezingen worden deze handtekeningen aan de lijsttrekkers van de politieke partijen aangeboden.

ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die werkt aan een betere en gelijke toekomst voor iedereen. In meer dan 45 landen werkt de organisatie zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. ActionAid gelooft in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid en stellen vrouwenrechten hierbij centraal.

Wij onderschrijven deze missie van ActionAid, en daarom hier de link naar de Feministische Partijwijzer. Wil je meer weten over de organisatie of deze campagne? Bezoek dan www.echtbelangrijk.org.

Afbeelding: De feministische partijwijzer. Hoe scoren politieke partijen op feministische waarden? – van ActionAid.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?