Verschillende perspectieven zijn hard nodig om als samenleving dichterbij elkaar te komen

Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz haalt in de HJ Schoo-lezing uit naar ‘wokisten’. “Zij willen bepalen wie recht van spreken heeft en bepalen wat wel en niet gezegd mag worden. Onder het mom van inclusie zijn zij alleen maar bezig met uitsluiten”, aldus Yeşilgöz. Een stevig en polariserend standpunt, laat Annemarie van Hinsberg, programmaleider sociale stabiliteit bij Movisie, weten. Juist het geluid van ‘wokisten’, of activisten, is hard nodig voor verandering.

Van Hinsberg: “Als je wilt werken aan een inclusieve samenleving waarin de waarden van onze rechtsstaat worden nageleefd, is het niet alleen van belang om oog te hebben voor rollen als activisten en medewerkers van kennisinstituten, maar ook voor wie in die rol het woord voert. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen het beste luisteren naar iemand die op hen lijkt. Iemand uit de eigen groep, iemand die populair is of een autoriteit is. Dat kan bijvoorbeeld een bestuurder zijn, een jonge influencer, een expert of een BN’er. Wanneer je ‘witte’ managers wil overtuigen van het belang van diversiteit en inclusie, zal het hierdoor effectiever zijn als Joris Luyendijk hen toespreekt en niet Sylvana Simons, ook al brengen zij dezelfde boodschap.”

“Dit schuurt, want, behalve dat dit heel oneerlijk is, druist het ook in tegen het doel van inclusie. Als je meegaat in deze strategie, bevestig je de norm die je juist wil veranderen. Namelijk dat je beoordeeld wordt op je expertise en daarop gehoord wordt, onafhankelijk van je kleur, je gender, leeftijd of afkomst.”

Recht doen aan meerstemmigheid in de samenleving

“Dit lijken lastige dilemma’s, maar er zijn ook oplossingen. De sleutel ligt in samenwerking vanuit de verschillende posities en van de mensen en organisaties die de boodschap brengen. Ook het delen van ervaringsverhalen, vanuit verschillende perspectieven, helpt. Daarmee wordt recht gedaan aan de meerstemmigheid in de samenleving en bereik je meer mensen met je boodschap. Met cancelen, elkaar afrekenen of hard optreden tegen ‘wokisten’ waartoe Yeşilgöz oproept, zullen we de rechtsstaat niet redden”, volgens Van Hinsberg.

Meer weten over dit onderwerp? In de nieuwste aflevering van de 360 graden Movisie Talk wordt hier dieper op ingegaan: diversiteit & inclusie, wie heeft recht van spreken?

Afbeelding: door emmapatsie op Flickr, met Creative Commons licentie Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?