Middelbare scholen in Afghanistan weer open, maar niet voor meisjes

Er leek een voorzichtige opening te zijn, maar woensdag 23 maart bleken meisjes toch niet welkom te zijn op middelbare scholen in Afghanistan. Het Afghaanse ministerie van Onderwijs was teruggekomen op een eerdere beslissing en dat leidde tot veel verwarring, onzekerheid en wanhoop bij meisjes.

Reactie Save the Children

Pim Kraan, directeur Save the Children: “Alle meisjes hebben recht op onderwijs. De autoriteiten hebben de afgelopen weken herhaaldelijk verklaard dat ze de toegang van meisjes tot onderwijs in Afghanistan zullen herstellen. We zijn geschokt dat de autoriteiten hun belofte niet zijn nagekomen. Elke dag dat meisjes niet naar school gaan, is een dag dat hun fundamentele mensenrechten worden ontzegd. We dringen er bij de autoriteiten op aan om dit besluit terug te draaien en ervoor te zorgen dat scholen voor meisjes onmiddellijk open gaan. Meisjes moeten weer naar school kunnen.”

Save the Children ondersteunt sinds 1976 gemeenschappen en beschermt de kinderrechten in heel Afghanistan, ook tijdens perioden van conflicten, regimewisselingen en natuurrampen. De organisatie heeft programma’s in 10 provincies en werkt samen met partners in nog eens drie provincies. Sinds de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children de noodhulp opgeschaald om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen door te zorgen voor gezondheid, voeding, onderwijs, kinderbescherming, onderdak, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en voedselzekerheid en ondersteuning van het levensonderhoud.

Meer informatie vind je op savethechildren.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?