Honger neemt toe door corona, klimaatverandering en conflict

Voor het eerst in tientallen jaren neemt ernstige ondervoeding van kinderen toe. Vooral de sterfte van kinderen onder vijf jaar is zeer alarmerend. Naar schatting 5,7 miljoen kinderen onder de vijf staan op de rand van de hongerdood. Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Het is voor het eerst in dertig jaar dat het aantal hongersnoden weer fors stijgt. In de wereld van vandaag, waar er genoeg voedsel is om elk kind en elke volwassene te voeden als we het eerlijk verdelen, is het schandalig dat miljoenen kinderen honger lijden. We hebben de kans om veel van deze kinderen te redden, maar we moeten nu handelen.”

De kinderrechtenorganisatie roept op tot onmiddellijke actie om te voorkomen dat honderdduizenden kinderen van honger omkomen. De organisatie is een wereldwijde actie gestart met alle Save the Children-lidorganisaties. Ernstige ondervoeding kan leiden tot onomkeerbare schade aan de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van een kind. De kans op overlijden is bij kleine kinderen het hoogst. Hoewel kinderen onder de vijf het meest kwetsbaar zijn, is de nood ook hoog voor de ongeveer 13 miljoen kinderen onder de 18 jaar in gebieden waar extreme voedseltekorten zijn.

Dodelijke combinatie van corona, conflicten en klimaatverandering

De dodelijke combinatie van corona, conflicten en de gevolgen van klimaatverandering hebben het honger- en ondervoedingsniveau naar een wereldwijd recordniveau gebracht. Na tientallen jaren van vooruitgang, worden de behaalde resultaten op het gebied van kindersterfte nu weer teruggedraaid, waarschuwt Save the Children.

In Syrië steeg het aantal mensen met honger tussen 2019 en eind 2020 met 56 procent, dat betekent dat twee op de drie mensen afhankelijk is van humanitaire hulp. In absolute aantallen zijn er in de Democratische Republiek Congo het hoogste aantal kinderen onder de vijf jaar dat te maken heeft met acute voedseltekorten: 1,1 miljoen kinderen. Bijna 700.000 kinderen onder de vijf jaar in Jemen kampen met ernstige voedseltekorten en in Afghanistan kampen bijna een half miljoen kinderen met extreme honger.

41 miljoen mensen één stap verwijderd van hongersnood

Save the Children baseert zich op cijfers uit het early warning systeem dat de VN en hulporganisaties hebben opgezet om hongersnoden te voorkomen. Volgens dat systeem bevinden zich 41 miljoen mensen in de op een na hoogste fase, wat betekent dat ze slechts één stap verwijderd zijn van hongersnood.

Grootste fondsenwervende oproep ooit van Save the Children

Om te voorkomen dat een ramp zich verder uitbreidt, lanceert Save the Children de grootste fondsenwervende oproep ooit in haar geschiedenis, met als doel de komende maanden 130 miljoen dollar op te halen. Pim Kraan: “We mogen de fouten uit 2011 niet herhalen, toen stierven er in de Hoorn van Afrika 260.000 mensen, waaronder veel kinderen. Er is geen vaccin tegen honger, maar wat hulporganisaties en regeringen wél kunnen doen is de humanitaire noodhulpprogramma’s volledig financieren. Uiteindelijk moeten de grondoorzaken aangepakt worden. Dus: beëindig conflict, neem maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering en de coronacrisis aan te pakken. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat dezelfde waarschuwingen de komende jaren niet opnieuw klinken.”

Meer weten of doneren? Bezoek hiervoor www.savethechildren.nl.

Afbeelding: Honger in de Hoorn van Afrika, foto door Samenwerkende Hulporganisaties op Flickr, licentie Attribution-ShareAlike 2.0 Generic.

,

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?