Gratis museumbezoek voor vluchtelingen in Nederland

Welkom in het Museum stelt 200.000 museumtickets beschikbaar voor mensen met een vluchtachtergrond. Zowel vluchtelingen als de vrijwilligers die hen begeleiden kunnen hierdoor samen gratis een bezoek brengen aan ruim 135 musea in heel Nederland. Welkom in het Museum is op initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, de VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds opgezet om vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de geschiedenis, kunst en cultuur van ons land. Een plezierig uitje en steun in de rug bij de integratie en inburgering van mensen die in Nederland veiligheid zoeken en een (tijdelijk) bestaan opbouwen.

Frank Candel, bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland: ‘Met veel genoegen slaan wij de handen ineen met de Nederlandse musea. Iedereen is op zoek naar positieve inspiratie in zijn of haar leven. Dat geldt zeker ook voor vluchtelingen. Kunst kent geen grenzen, kunst is vrijheid en zou voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. Met onze vrijwilligers ondersteunen wij vluchtelingen in het vinden van hun weg in Nederland. Het is geweldig dat we nu ook de musea voor hen toegankelijk kunnen maken, samen met de VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds.’

Kunst kent geen grenzen, kunst is vrijheid en zou voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn.

135 musea in Nederland

Een entreebewijs geeft gratis toegang tot ruim 135 musea, verspreid over heel Nederland. Van het Groninger Museum tot het Bonnefanten in Maastricht. De eerste 60.000 entreebewijzen zijn inmiddels verspreid over de vrijwilligerslocaties van VluchtelingenWerk Nederland. Zo bezocht VluchtelingenWerk vrijwilliger Lilian het Kroller-Muller museum met een groep vrouwen uit Ethiopië, Afghanistan en Syrië. Lilian: ‘Door kunst zoals Een Brabants Landschap en De Aardappeleters raakten we aan de praat over Nederland. Over de geschiedenis van onze landen en de vergelijkingen daartussen, hoe het eruit ziet, wat we eten. Het was een hele waardevolle maar vooral leuke en leerzame dag.’

Vrijwilliger Keyvan bracht samen met de Afghaanse Sardar een bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam:

Welkom in het Museum is een initiatief van Stichting VluchtelingenWerk Nederland en het Prins Bernhard Cultuurfonds en is mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Een overzicht van alle deelnemende musea is te vinden via de website www.welkominhetmuseum.nl. De website is toegankelijk in 7 verschillende talen (Nederlands, Engels, Dari, Oekraïens, Tigrinya, Turks en Arabisch). Tickets voor een bezoek met of door vluchtelingen kunnen worden aangevraagd via museum@vluchtelingenwerk.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?