Jonge changemaker Rena Kawasaki uit Japan wint Internationale Kindervredesprijs 2022

De 17-jarige Rena Kawasaki uit Osaka heeft de 18e Internationale Kindervredesprijs gewonnen. De prestigieuze jeugdprijs werd in Den Haag uitgereikt door Nobelvredesprijswinnaar Tawakkol Karman. Rena’s baanbrekende werk om kinderen meer te betrekken bij de politiek, het milieu en de samenleving in haar thuisland en in de rest van de wereld, heeft haar tot de belangrijkste jeugdvoorvechtster in Japan gemaakt.

Rena was acht jaar oud toen ze hoorde dat er over de hele wereld kinderen zijn die geen toegang hebben tot onderwijs vanwege de politieke situatie in hun land. Rena besloot actie te ondernemen om dit te veranderen. Ze nam deel aan verschillende vrijwilligersprojecten om echte veranderingen in andere landen teweeg te brengen, maar besefte al snel dat jongeren in Japan ook met soortgelijke problemen te maken hebben. Kinderen en jongeren in Japan worden nauwelijks gezien en gehoord en kunnen zichzelf niet zijn.

Earth Guardians Japan

Op de jonge leeftijd van 14 jaar lanceerde Rena ‘Earth Guardians Japan’; een organisatie die kinderen in staat stelt om niet alleen aandacht te vragen voor verandering, maar ook de nodige actie te ondernemen. Een van de opvallendste manieren om dit te bereiken, was door scholen en lokale politieke vertegenwoordigers via virtuele bijeenkomsten met elkaar in contact te brengen. Daarnaast werd een klein online platform genaamd ‘polichat’ ingezet om jongeren te helpen hun politieke vertegenwoordigers rechtstreeks te bereiken wanneer zij dat wilden. Polichat moedigt jonge Japanse kinderen aan meer betrokken te raken bij de politiek en de beslissingen die hun toekomst beïnvloeden.

Verbeteren van milieu

De organisatie van Rena richt zich ook op het verbeteren van het milieu, met projecten zoals het uitvoeren van rivierreiniging in de plaatselijke rivier bij Juso in de stad Osaka. Met een beurs voor het financieren van jongerenprojecten biedt zij een kans voor studentondernemers om investeringen in duurzaamheidsprojecten te realiseren. Als resultaat van Rena’s werk is haar organisatie een van weinige jongerenorganisaties die officieel samenwerken met het Japanse ministerie van Milieu om de stem van jongeren te betrekken bij overheidsoperaties.

Vooraanstaand jeugd-pleitbezorger

Rena staat bekend als vooraanstaand jeugd-pleitbezorger in Japan. Dit heeft ertoe geleid dat ze is aangesteld als de jongste Chief Future Officer voor een Japanse vliegtuigmaatschappij die vliegt op biobrandstof. Vanwege deze prestatie benaderde de regering van Tokio haar om te adviseren over de hervorming van de regio van Tokio, waarbij de grootste organisatie van winkelcentra en het energiecentralebedrijf van Japan betrokken zullen zijn. Via het project – Tokyo Prefecture – werkt Rena aan het Tokyo Bay-project, dat voorziet in stedelijke ontwikkeling die 50 tot 100 jaar vooruitkijkt. Het doel van het project is om een duurzame stad te creëren die natuur en gemak combineert en die naar schatting een impact zal hebben op het hele gebied van Tokio, waar 37 miljoen mensen wonen. Rena werd ook benaderd om deel te nemen aan het Niihama-project, waar ze een QR-code creëerde die de stemmen van jongeren betrekt bij beslissingen. Het idee werd overgenomen door de burgemeester van Niihama en wordt nu door de inwoners van de stad gebruikt.

Rena’s uiteindelijke doel is niet alleen ervoor te zorgen dat haar generatie betere kansen krijgt, maar ook toekomstige generaties. Rena: “Het winnen van deze prijs is een belangrijk teken voor Japanse jongeren. Het toont aan dat onze stemmen belangrijk worden geacht op het wereldtoneel en het geeft me de verdere kracht om te vechten totdat elke stem wordt gehoord en gewaardeerd.”

Internationale Kindervredesprijs

De Internationale Kindervredesprijs vestigt de aandacht op de opmerkelijke prestaties van jongeren die moedig strijden voor kinderrechten over de hele wereld. Eerdere winnaars waren onder meer Malala en Greta Thunberg.

Voor meer informatie over de Internationale Kindervredesprijs, bezoek www.kidsrights.org.

Afbeelding: KidsRights.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?