EU-Migranten uit onder meer Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak een bestaan op te bouwen in Nederland. De meesten zijn dan ook positief over hun leefsituatie. Toch ervaart deze groep ook problemen, met name op het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie te vinden of te krijgen over praktische zaken ...