Women and Chemicals: Vrouwen eisen betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen wereldwijd

Women and Chemicals

Women in Europe for a Common Future (WECF) publiceert ter gelegenheid van Internationale vrouwendag een nieuwe studie “Women and Chemicals” en roept op tot politieke actie voor betere bescherming van vrouwen en kinderen tegen schadelijke stoffen.

Vrouwen én mannen worden voortdurend blootgesteld aan schadelijke en ongezonde stoffen in hun dagelijks leven. Vrouwen worden echter vaak op een andere manier blootgesteld aan deze stoffen als gevolg van zenderrollen en biologische gevoeligheden.

Women and Chemicals

WECF, het internationale gender- en duurzaamheidsnetwerk werkzaam in meer dan 50 landen, presenteert ter gelegenheid van Internationale vrouwendag een studie waarin wordt gekeken naar de gevolgen van het gebruik en werken met pesticides, kwik en hormoonverstorende stoffen voor de gezondheid van vrouwen. Vrouwen worden wereldwijd blootgesteld aan een reeks van gevaarlijke chemicaliën thuis én op het werk, als gevolg van hun werk als pesticidesproeiers, afvalplukkers, schoonmaaksters of als werknemers in de kunststofindustrie.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke chemische stoffen bevinden zich in de lucht die we inademen, in het voedsel dat we eten en in het water dat we drinken. Mensen zijn zich grotendeels onbewust van deze dagelijkse blootstelling aan chemische stoffen. De chemische stoffen hebben negatieven gevolgen op het milieu en de menselijke gezondheid, en kunnen tot een aantal levenslange, onomkeerbare en chronische aandoeningen leiden als (borst)kanker, diabetes of onvruchtbaarheid. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) stelt dat schadelijke stoffen tot een verhoogd risico op borstkanker leiden, met de inschatting dat ongeveer 1,7 miljoen vrouwen zullen worden gediagnosticeerd met borstkanker in 2020.

Hormoonverstorende stoffen

Corinne Lepage, voormalig Franse minister van het milieu en voorzitter van WECF International stelt: ‘Ik maak me vooral zorgen over hormoonverstorende stoffen. Hoewel meer onderzoeken bekend worden over de schade voor mens en milieu is de Europese Commissie tot nut toe nog niet in staat geweest EDCs te reguleren. Vooral vrouwen en mannen die van plan zijn om kinderen te krijgen, moeten beter worden beschermd tegen en geïnformeerd worden over EDC’s. Dit rapport is een goed startpunt om het verband tussen blootstelling aan chemische stoffen door vrouwen en de verhoging van het aantal ziektes te laten zien.  En dat politieke actie nu nodig is.’

Verstoringen ontwikkeling kinderen

Sommige stoffen, zoals hormoonverstoorders kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind tijdens de eerste levensjaren. Dit werd ook bevestigd door de verklaringen in 2015 van de Internationale Federatie van Gynaecologie en Obstetrie ( FIGO ) en de Endocrine Society. FIGO wees bijvoorbeeld op de bedreiging voor gezonde menselijke voortplanting door de blootstelling aan giftige chemische stoffen in het milieu tijdens de zwangerschap en dat baby’s ‘pre – vervuild’ worden geboren. FIGO en de Endocrine Society dringen aan dat er politieke actie moet worden genomen.

Women and ChemicalsWetgevende maatregelen

Alexandra Caterbow van WECF concludeert: ‘In dit rapport hebben we ons gericht op vrouwen, omdat de gevolgen van schadelijke stoffen op de mannelijke gezondheid al beter bekend zijn, zoals een verminderde zaadproductie en de toename van teelbalkanker. We roepen op tot wetgevende maatregelen voor betere bescherming van de gezondheid van vrouwen, mannen en kinderen tegen gevaarlijke chemische stoffen. Er moeten onmiddellijk stappen worden genomen tegen het gebruik van zeer gevaarlijke pesticiden, tegen het gebruik van kwik in de goudwinning én voor het afbouwen van EDC’s zoals Bisphenol A in producten en verpakkingen. En het gebruik van veiliger substituten en niet-chemische alternatieven.’

Meer informatie?

‘Women and Chemicals’ kwam tot stand dankzij steun van deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de Verenigde Naties, wetenschappelijke instellingen, de WHO en UNDP. Voor meer informatie over de publicatie, bezoek www.wecf.eu en www.eenveilignest.nl. Voor het rapport, surf naar www.wecf.eu/download/2016/March/WomenAndChemicals_PublicationIWD2016.pdf.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.