Wedstrijdvoorwaarden

– Indien er op de site een wedstrijd loopt, heeft Wereld van Culturen.nl te allen tijde de finale stem of met een door Wereld van Culturen.nl uitgekozen jury – in het bepalen van de winnaar. Of er wordt geloot. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
– Wereld van Culturen.nl hoeft op geen enkele wijze verantwoording af te leggen over het verloop of de uitslag van wedstrijden op www.wereldvanculturen.nl.
– Wereld van Culturen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de werkzaamheid of
deugdelijkheid van de te winnen prijzen.
– Prijzen zijn niet inwisselbaar.
– Indien regels omtrent wedstrijdvoorwaarden niet in acht genomen worden, of overtreden worden, kan Wereld van Culturen.nl overtreders uitsluiten van verdere deelname.
– Indien er gevallen zijn waar de algemene voorwaarden en wedstrijdvoorwaarden van Wereld van Culturen.nl niet in voorzien, beslist Wereld van Culturen.nl