Water belangrijk thema Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Goed waterbeheer is wereldwijd een voorwaarde voor ontwikkeling. Dat blijkt uit de belangrijke plek die mede op aangeven van Nederland is ingeruimd voor water in de Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties op 25 september jongstleden hebben vastgesteld.

De nieuwe doelen zijn ambitieuzer dan de voorgaande Millenium Development Goals op het gebied van water. De standaarden en dekking van drinkwatervoorziening en sanitatie zijn verhoogd. Integraal watermanagement en het verbeteren van de (afval)waterkwaliteit inclusief hergebruik zijn hierbij nieuwe onderwerpen met  onderliggend thema de duurzame financiering van de wateropgaven.

Ook de Nederlandse waterschappen leveren een bijdrage door wereldwijd kennis en expertise te delen onder de vlag van Dutch Water Authorities.

De rol van Nederland

Nederlands Watergezant Henk Ovink was in New York aanwezig tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: ‘Watercrises staan op nummer 1 volgens de risicoanalyse van het World Economic Forum. Water is wereldwijd een verbindende opgave: van de huidige natuurrampen wereldwijd is 90% watergerelateerd. Nederland heeft al eeuwenlang het primaat op integraal watermanagement. Door op een slimme manier risico’s en onzekerheden te managen, zijn we hierin groot geworden. De Nederlandse watersector kan haar internationale activiteiten verveelvoudigen en zo de wereld verbeteren, en kwalitatief, economisch en ecologisch versterken. Water governance is een vaste kern van onze aanpak en ontstaan vanuit de waterdemocratie, met onze waterschappen in de 12e eeuw. Nog steeds maken de waterschappen een sterk en vast onderdeel uit van de manier waarop we met alle overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen elke dag innoveren en werken aan een veilig en mooi Nederland.’

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over water governance op uvw.nl en surf voor meer informatie over de Sustainable Development Goals van de VN naar sustainabledevelopment.un.org.

Afbeelding: Water light effect van FJM88NL op Wikimedia, licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.