Voorbij Militaire Macht: Een Mondiale Index van Internationale Invloed

Mondiale Index Internationale Invloed

Iedereen weet dat militaire macht een belangrijke factor is in internationale politiek. Maar het is zeker niet de enige factor. Landen ontlenen invloed en daarmee macht aan een mix van politieke, militaire en economische instrumenten die ze inzetten in hun betrekkingen met andere landen. Maar hoe dit precies werkt, is nooit echt goed in kaart gebracht. De studie Power and Influence in a Globalized World brengt hier verandering in.

De studie laat zien dat invloed en macht niet slechts afhangen van de grootte van een land. De internationale positie van een land wordt ook bepaald door het vermogen om via relaties en bemiddeling invloed op andere landen uit te oefenen.

Ongelijkheid Troef in Mondiale Invloed

Tim Sweijs, Directeur Onderzoek bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) observeert samen met één van de auteurs: ‘Ongelijkheid is troef: het zijn slechts tien landen die de meeste capaciteit hebben voor mondiale invloed. Hier komt gaandeweg verandering in’, zo betoogt hij. Uit het onderzoek blijkt dat invloed steeds verder verspreidt over de wereld. Een groeiend aantal landen is ook in staat om invloed over langere afstanden uit te oefenen.

The Rise of China

De snelle opkomst van China is ook opmerkelijk, zo blijkt uit het onderzoek. China streeft wat betreft invloed de VS voorbij in Afrika. Haar invloed in NAVO lidstaten is ondertussen groter dan die van Rusland. ‘In de context van de gespannen verhoudingen met Rusland, mag ook China niet vergeten worden’, aldus Sweijs.

Nederland op de 7e plaats!

Nederland scoort als klein land verrassend hoog in de Index met een 7e plaats achter onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, China en het Verenigd Koninkrijk. Andere landen die aanzienlijk hoger scoren dan men zou verwachten op basis van het formaat van hun economie en bevolkingsaantal zijn bijvoorbeeld Italië, Spanje, en Zweden. Andersom zijn er ook landen die lager scoren dan verwacht, zoals Japan, Iran, Indonesië en Pakistan.

Over het onderzoek

De studie analyseert de internationale dynamiek van macht en invloed aan de hand van tientallen graadmeters en miljoenen datapunten uit de Formal Bilateral Influence Capacity Index (1963-2016). Het onderzoek komt voort uit een samenwerking tussen het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS), de gerenommeerde Atlantic Council en het vooraanstaande Pardee Center for International Futures van de Universiteit van Denver.

De studie is te vinden op hcss.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.