VN publiceert rapport over industrialisatie in Afrika voor G20-top

Mijnbouw in Togo, Afrika

In verband met de elfde G20-top, die afgelopen dagen plaatsvond in Hangzhou, Zhejiang, China, heeft de UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) het rapport Industrialization in Africa and Least Developed Countries. Boosting growth, creating jobs, promoting inclusiveness and sustainability gepubliceerd. Het rapport bericht over industrialisatie in Afrika en de minst ontwikkelde landen om hier groei te stimuleren, banen te creëren en inclusiviteit en duurzaamheid te bevorderen.

Inclusieve en duurzame hervorming

Het rapport is opgesteld op verzoek van de G20 Development Working Group (DWG), die gedurende het jaar regelmatig bijeen is gekomen. De G20 DWG heeft zich ingezet om een op een breed vlak overeenstemming te bereiken over kwesties als bevordering van de uitvoering van de VN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en een uitvoerige evaluatie van de toezeggingen op het gebied van ontwikkeling.

Het UNIDO-rapport benadrukt de voordelen van een inclusieve en duurzame hervorming en industrialisatie. Dit ten behoeve van onder meer het creëren van banen en het opbouwen van rechtvaardige samenlevingen.

VN Ontwikkelingsagenda

Om de ontwikkelingsagenda van de VN verder uit te voeren, beveelt het rapport aan dat de G20-groep van leidende economieën inclusieve en duurzame hervormingen en industrialisatie in de minst ontwikkelde landen door middel van verschillende mechanismes moet bevorderen. Denk daarbij aan platforms voor kennisuitwisseling, het delen van succesformules, richtlijnen, maatregelen en ondersteunende tools. En aan gesprekken met verschillende belanghebbenden.

Gebruik technologische vernieuwing

Andere aanbevelingen gericht aan de G20 zijn onder meer om de ontwikkeling van de landbouw- en voedingsmiddelensector te ondersteunen en om de lokale basiskennis te verdiepen. Ook adviseert het rapport om industrialisatie te stimuleren door handel en betere regionale samenwerking. En ook om de nieuwe industriële revolutie te bevorderen. Onder dat laatste vallen onder meer technologische vernieuwingen als cloud computing, 3D-printen, nanotechnologie en biotechnologie om de productiviteit te verhogen, het verbruik van energie en hulpbronnen te verminderen, en zo het milieu te beschermen en een efficiënter en effectiever gebruik van hulpbronnen te waarborgen.

Een mooie doelstelling, maar denk jij dat het creëren van banen en stimuleren van groei eigenlijk wel via industrialisatie en handel moet?

Het volledige rapport lezen? Surf dan naar de website van UNIDO.

Afbeelding: Mijnbouw in Togo, Afrika, door Alexandra Pugachevsky op Wikimedia. Met Creative Commons licentie Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.