Twee staten enige oplossing voor Israëlisch-Palestijns conflict

Muur Israël en Palestina

Het Israëlisch-Palestijns conflict kan volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken alleen worden opgelost als er naast Israël ook een onafhankelijke Palestijnse staat komt. Deze zouden dan in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan. ‘Er is geen realistisch, duurzaam en vreedzaam alternatief voor deze twee-statenoplossing die via onderhandelingen tot stand moet komen’, zei hij zondag in Parijs tijdens een internationale conferentie over het vredesproces in het Midden-Oosten.

Vertegenwoordigers van ongeveer zeventig landen, de Europese Unie, de Arabische Liga en de Verenigde Naties namen deel aan de bijeenkomst die op initiatief van Frankrijk plaatsvond. Ze herbevestigden het belang van een twee-statenoplossing. Nederland riep de partijen op positieve stappen te zetten. ‘Er is geen tijd voor besluiteloosheid. Geen andere oplossing dan de twee-statenoplossing kan tegemoet komen aan de ambities van beide partijen’, benadrukte Koenders.

Geen geweld of nederzettingen

De minister maakt zich ernstige zorgen over de actuele situatie. ‘De vreselijke aanslag met een vrachtwagen in Jeruzalem laat zien waarom haatzaaien en geweld actief moeten worden bestreden. Er is geen enkele rechtvaardiging voor terrorisme en de Palestijnse Autoriteit moet verheerlijking van geweld tegengaan.’

Daarnaast gaat Israël door met de uitbreiding van nederzettingen. Koenders: ‘Dat is een zwaard van Damocles waardoor een levensvatbare Palestijnse staat een illusie dreigt te worden. Ook de VN-Veiligheidsraad heeft zich recent onomwonden uitgesproken tegen dit nederzettingenbeleid.’

Hervatting vredesbesprekingen niet realistisch

Koenders realiseert zich dat een onmiddellijke hervatting van vredesbesprekingen niet realistisch is. ‘Maar alle inspanningen moeten erop gericht zijn om wederzijds vertrouwen tussen de partijen te vergroten. Nederland speelt daarbij een actieve rol. Ook via verzoenings- en economische projecten. Alleen zo kan een politieke oplossing mogelijk worden. Dit is en blijft ook de leidraad van het Nederlandse beleid’, aldus de minister.

Afbeelding: De muur tussen Israël en Palestina, origineel op Wikimedia, Creative Commons licentie Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.