Toegang tot gezondheidszorg voor inheemse volkeren in spotlight op Internationale Dag van inheemse volkeren

Internationale Dag van inheemse volkeren

Vandaag wordt de toegang van inheemse stammen tot de gezondheidszorg op deze Internationale Dag van inheemse volkeren van de Verenigde Naties in de schijnwerpers gezet.

[pullquote]VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon: ‘Laten we ons inzetten voor een ​​betere, meer rechtvaardige toekomst voor inheemse volkoren en meer doen om de gezondheid en het welzijn van inheemse volkeren te verbeteren.’[/pullquote]Op maandag 10 augustus wordt erop het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York een bijeenkomst rondom het zorgdragen voor de gezondheid van inheemse volkeren en hun welzijn gehouden. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon zal hier spreken, naast Wu Hongbo, onder-secretaris-generaal van Economische en Sociale Zaken en coördinator van de follow-up van de wereldconferentie over de inheemse volkeren en Megan Davis, voorzitter van United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues.

State of the World’s Indigenous Peoples, Volume II

De publicatie van ‘State of the World’s Indigenous Peoples, Volume II’ wordt tevens gelanceerd met gezondheid als thema. Zes onafhankelijke deskundigen waaronder Priscilla Migiro, een kinderarts uit Kenia, Mukta Lama, van de afdeling Sociologie en Antropologie van de Tribhuvan Universiteit in Nepal en Jeffrey Reading van de Universiteit van Victoria in British Columbia, Canada, hebben aan deze editie meegewerkt. Ze onderzoeken in dit rapport wat de belangrijkste obstakels zijn waarmee inheemse volkeren worden geconfronteerd op het gebied van adequate toegang tot de gezondheidszorg en de kwaliteit van diensten in de gezondheidszorg die zij benutten.

Groot aantal obstakels voor inheemse volkeren tot gezondheidszorg

Volgens de auteurs worden inheemse volkeren geconfronteerd met een groot aantal obstakels rondom de toegang tot openbare gezondheidszorg. Het gemis van faciliteiten binnen hun gemeenschappen, taalbarrières, analfabetisme en een gebrek aan begrip voor hun cultuur en traditionele praktijken behoren hiertoe. Een adequate ziektekostenverzekering en voldoende financiën om te betalen voor de behandelingen ontbreken vaak. Hierdoor kunnen inheemse volkeren zich de diensten in de gezondheidszorg vaak niet veroorloven.

De eerste publicatie van de Verenigde Naties over de staat van inheemse volkeren werd gepubliceerd in 2009 en onthulde alarmerende statistieken over armoede, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, mensenrechten, het milieu en meer. Er zijn naar schatting 370 miljoen inheemse mensen in 90 landen over de hele wereld.

De publicatie laat talrijke voorbeelden van verschillen van gezondheid tussen de inheemse bevolking en de niet-inheemse bevolking uit eenzelfde land zien; een aanzienlijk kortere levensverwachting, verhoogd voorkomen van infectieziekten en hogere cijfers van ondervoeding en kindersterfte zijn veel voorkomende verschijnselen. De kans op drugsmisbruik, depressie en andere psychische problemen liggen tevens hoger voor mensen uit inheemse stammen.

De verbetering van de gezondheid van inheemse volken is onherroepelijk gekoppeld aan sociale, culturele, economische en politieke factoren, waaronder onvoldoende onderwijs, onevenredige armoede en discriminatie binnen de gezondheidszorg. Het rapport pleit voor de ontwikkeling van specifieke behandelingen binnen de gezondheidszorg en gerichte interventies op maat van behoeften van stammen.

De Internationale Dag van de inheemse volkeren wordt jaarlijks op 9 augustus gehouden; refererend aan de eerste vergadering van de werkgroep van de Verenigde Naties over inheemse populaties, gehouden in Genève in 1982. De Internationale Dag voor inheemse volkeren werd voor het eerst uitgeroepen door de Algemene Vergadering in december 1994.

United Nations Voluntary Fund for Indigenous Peoples

Dit jaar zal de dertigste verjaardag van het United Nations Voluntary Fund for Indigenous Peoples, die werd opgericht in 1985, plaatsvinden. In de afgelopen 30 jaar hebben ongeveer 2.000 inheemse volkeren een subsidie ​​uit het Fonds ontvangen.

[tabs]
[tab title=”Verklaring van rechten van inheemse volkeren”]
De verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van inheemse volkeren, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2007, erkent het recht van inheemse volken op zelfbeschikking en hun recht op hun economische, sociale en culturele ontwikkeling. In Artikel 24 van de verklaring wordt gesteld dat “inheemse individuen een gelijk recht hebben op het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid” en dat “de lidstaten de nodige maatregelen nemen met het oog op het bereiken van de algehele verwezenlijking van dit recht”.
[/tab]
[/tabs]

 

Afbeelding: Meninas Tapirajé, origineel van Agência Brasil op Wikimedia onder Creative Commons Licentie Attribution 3.0 Brazil. (Indianen uit het noordwesten van Brazilië). 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.