Theaters in heel Nederland vieren samen Keti Koti

Op 30 juni en 1 juli presenteren theaters en kunstinstellingen in heel Nederland programma’s die verhalen vertellen over het koloniale en slavernijverleden: verhalen van onrecht en leed, maar ook van trots en verzet. Met de nieuwe theatermanifestatie Theater voor Keti Koti dragen de kunsten bij aan een samenleving van gelijkwaardigheid en respect, waarin discriminatie geen plaats meer heeft.

“De mensen die in verzet zijn gekomen tegen de slavernij zijn voor mij helden. Helaas weten we nog te weinig van hen en kennen wij ze niet allemaal bij naam. Deze witte, bruine, zwarte verzetsstrijders ten tijde van de slavernij rondom de Indische oceaan en de trans-Atlantische slavernij wil ik allemaal kennen en erkennen. Keti Koti herdenkt en viert de bevrijding van slavernij waar deze verzetsstrijders door hun daden de basis voor hebben gelegd. Wij eren hen tijdens Theater voor Keti Koti,” Romana Vrede – Acteur bij Het Nationale Theater.

Ruimte voor nieuwe verhalen

Theater voor Keti Koti wil met voorstellingen en artistieke programma’s bewustwording creëren over ons slavernijverleden en zo de betekenis van de landelijke herdenking verdiepen en de bekendheid vergroten. Door heel Nederland worden op verschillende podia verhalen van theatermakers verteld die reflecteren op die geschiedenis en de weerslag daarvan in onze samenleving van vandaag. Met de kracht van het verhaal en de taal van de verbeelding bieden de kunsten inhoud en context rondom de nationale herdenking Keti Koti. Theater voor Keti Koti wil de nog onbekende verhalen van ons koloniale verleden in ons gemeenschappelijk bewustzijn brengen en daarbij zoveel mogelijk mensen betrekken.

Black Lives Matter

In de zomer van 2020 manifesteerde Black Lives Matter zich als een brede beweging van grote kracht. Jong en oud, alle kleuren en (seksuele) oriëntaties demonstreerden tegen het onrecht van discriminatie en de onderliggende systemen, ook in Nederland. Theater voor Keti Koti van Romana Vrede en Phi Nguyen pakt door op het initiatief. Een groep toegewijde professionals dwars door de theaterwereld heeft deze pilot-editie gerealiseerd, onder wie enkelen die al voorstellingen rond Keti Koti maakten. Het initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een stichting die werkt aan het verankeren van Theater voor Keti Koti in het culturele landschap. Met ruimte voor nieuwe verhalen en theatraal onderzoek, historisch materiaal en het optekenen van de orale geschiedenis. Theater voor Keti Koti bouwt aan een nieuwe traditie om landelijk samen te vieren en te herdenken.

Voor meer informatie, het historisch kader en programma, bezoek www.theatervoorketikoti.nl.

Afbeelding: Nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark Amsterdam waar elk jaar op 1 juli de afschaffing van de slavernij in het Nederlands Koninkrijk wordt herdacht.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.